Sommerfest Charlottenburg

Sommerfest am 24.06. im Prosportstudio Charlottenburg!